[Music] Blaq Diamond – Umuthi Ft Cici & Zamo Cofi
Posted by badgeNanla 0
Blaq Diamond – Umuthi Ft Cici & Zamo Cofi

Blaq Diamond, the immensely talented South Africa singer-songwriter and performer, has recently released a captivating new song titled "Umuthi". This loveable composition showcases Blaq Diamond's exceptional skills as both a writer and composer. Released in 2020, "Umuthi" is an absolute gem that should not be overlooked.

Adding to the allure of this incredible track are the vocal contributions from two equally gifted musical artists, Cici and Zamo Cofi. Their voices blend seamlessly with Blaq Diamond's, creating a harmonious and enchanting listening experience.

The production credits for "Umuthi" go to the highly talented music producers, Ndumiso Mdletshe and Siphelele Dunywa. Their expertise and creativity shine through in every aspect of the song, from its infectious melodies to its impeccable arrangement.

Without a doubt, "Umuthi" is a must-listen for music enthusiasts of all genres. Its captivating lyrics, mesmerizing vocals, and flawless production make it a true masterpiece. So don't miss out on this extraordinary musical journey - listen, share, and enjoy the magic of Blaq Diamond's "Umuthi".


Blaq Diamond Umuthi Lyrics:
EGol' impilo ayikho
Alukh' uthando
Kugcwele umhobholo
Wonk' umuntu usewu gombela-kwesakhe
EGol' impilo ayikho
Alukh' uthando
Kugcwele umhobholo
Wonk' umuntu usewu gombela-kwesakhe

Ngizwa kukhala amaviyo oh
Bayangibiza emakhaya
Ngizwa kukhala amaviyo oh
Bayangibiza emakhaya

Sengikhumbul' ekhaya
Nyawo zami ngibelethe
KwaFelubala, sengilel' esifubeni samama
Sengikhumbul' ekhaya
Nyawo zami ngibelethe
KwaFelubala, sengilel' esifubeni samama

Ngizwa kukhala amaviyo oh
Bayangibiza emakhaya
Ngizwa kukhala amaviyo oh
Hee eh bayangibiza emakhaya

Zonk' insuku ze calendar
Zonk' insuku ze calendar
Ngiseyimayini ngiyasebenza
Ekhaya ngibabona December
Zonk' insuku ze calendar
Zonk' insuku ze calendar
Ngiseyimayini ngiyasebenza
Ekhaya ngibabona December

Ow indizamshini ipheth' umuthi olaphayo
Ow indizamshini ipheth' umuthi olaphayo

Wahelez' umoya, isiphepho nephimbo kwaphum' ingoma emnandi
Kwadans' iNingizimu Afrika yonke, inqola indizamshini
Akukho lapho bengafinyeleli khona, isenzasamuntu
Ububanzi bomuntu sibufanisa nedayimane elimnyama
Int' eswenka kubande kwamancane entombini
Uyalaz' isoka lamanyala
Ushuni wakudala kuphela uthintwa isandla esisha
Ingoma yazalwa kabusha eMnambithi yamamatheka yonk' i Afrika
Yathi "ingoma emnandi iyaphindwa"
Phind' ubhale futhi Cofi ngabe sengiyabhala


Written:


DOWNLOAD Umuthi by Blaq Diamond MP3 [4.65 MB]


Do you wish to initiate a DMCA takedown report? Kindly send details to [email protected]

Do you want your song on FakazaBaze? Upload Your Song.


Hottest Artists

What do you think about this song?

Drop Your Comment

Be the first to comment on this post